IR Home IR Contact EN     TH
Email This   Print This 

สาส์นจากประธานกรรมการ

เรียนท่านผู้ถือหุ้น

ในนามของคณะกรรมการบริษัท ผมรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่จะนำ เสนอรายงานประจำปีของบริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน) สำหรับงวดปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคมพ.ศ. 2559 ซึ่งแม้ว่าสภาพเศรษฐกิจและสถานการณ์ตลาดทั่วโลกจะมีความผันผวนอย่างมากก็ตาม บริษัทก็ยังสามารถบรรลุเป้าหมายด้านการขยายกิจการและการพัฒนาประสิทธิภาพงานทั้งในส่วนธุรกิจโรงแรมและธุรกิจร้านอาหารได้อย่างน่าพึงพอใจ

ปีที่ผ่านมา นับว่าเป็นปีแห่งการสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ของพสกนิกรชาวไทย เมื่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช อัครมหาราชาผู้ทรงเป็นที่รักยิ่งเสด็จสวรรคตหลังจากที่ทรงครองราชย์มายาวนานกว่า 70 ปี เหตุการณ์ดังกล่าวได้สร้างความโศกาอาดูรอย่างใหญ่หลวงแก่ปวงชนทุกหมู่เหล่า ส่งผลให้เกิดบรรยากาศอันซบเซาในทุกภาคส่วนของธุรกิจ รวมถึงโรงแรมและการท่องเที่ยว อย่างไรก็ตาม โรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทารายังสามารถผ่านช่วงเวลาอันยากลำบากมาได้อย่างเข้มแข็งและไม่ได้รับผลกระทบต่อธุรกิจโดยรวมมากนัก ในขณะเดียวกัน เรายังคงเดินหน้าเปิดให้บริการโรงแรมแห่งใหม่ๆ ในพื้นที่เป้าหมายด้านการท่องเที่ยวที่สำคัญภายในประเทศไทยได้แก่ เซ็นทราบายเซ็นทาราภูพาโนรีสอร์ท กระบี่ และโรงแรมเซ็นทาราอาซัวร์ พัทยารวมไปถึง เซ็นทาราคิวรีสอร์ท ระยอง ที่เปิดให้บริการอีกครั้งหลังจากปิดปรับปรุงให้มีความทันสมัยยิ่งขึ้นในช่วงต้นปีที่ผ่านมา

ในขณะเดียวกัน บริษัทไม่หยุดยั้งในการขยายกิจการในต่างประเทศเพื่อมุ่งสร้างแบรนด์เซ็นทาราให้เป็นที่รู้จักในตลาดโลก โดยมองหาโอกาสและพิจารณาสัญญาความร่วมมือเพื่อการลงทุนและพัฒนาโครงการใหม่ๆ ในแหล่งท่องเที่ยวชั้นนำระดับโลกอย่างสม่ำเสมอภายใต้นโยบายเน้นความระมัดระวังอย่างยิ่งยวด หนึ่งในก้าวย่างที่สำคัญของการขยายธุรกิจสู่ตลาดต่างประเทศเมื่อปีที่ผ่านมาคือการที่บริษัทได้ลงนามในข้อตกลงกับ “นาคีล” บริษัทพัฒนาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์รายใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ในการร่วมกันพัฒนาโรงแรมใหญ่ติดริมชายหาดขนาด 550 ห้อง โดยในแผนพัฒนาโรงแรมแห่งใหม่นี้จะสร้างขึ้นพร้อมสวนน้ำขนาดยักษ์บนเกาะเดร่า (Deira Islands) ถือเป็นโรงแรมแห่งแรกของเครือเซ็นทาราในนครดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ซึ่งเป็นการตอกย้ำถึงความสำเร็จในการเข้าสู่เมืองสำคัญของภูมิภาคตะวันออกกลางอย่างเต็มภาคภูมิ สิ้นสุดปี 2559 โรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทารามีโรงแรมและรีสอร์ทในแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญรวมทั้งสิ้น 65 แห่งในกว่า 11 ประเทศทั่วโลก โดยแบ่งเป็น 37 แห่งที่เปิดให้บริการแล้ว และอีก 28 แห่งที่อยู่ในขั้นตอนการพัฒนา

ในส่วนของธุรกิจร้านอาหาร บริษัท เซ็นทรัล เรสตอรอง กรุ๊ป จำกัด หรือ “CRG” เรายังคงรั้งตำแหน่งหนึ่งในผู้นำด้านธุรกิจอาหารเครือข่ายของประเทศไทย แม้ว่าการแข่งขันในตลาดของภาคธุรกิจนี้จะมีความเข้มข้นมากขึ้น ณ วันสิ้นสุดปี 2559 บริษัทสามารถเพิ่มจำนวนสาขาขึ้นอีก 69 สาขา รวมเป็นจำนวนสาขาทั้งสิ้น 830 สาขาภายใต้ 11 แบรนด์อาหารชั้นนำด้วยความพยายามและทุ่มเทเพื่อรักษาระดับมาตรฐานและชื่อเสียงอันดีในหมู่ผู้บริโภคในฐานะผู้นำด้านธุรกิจอาหารเครือข่าย บริษัทได้ดำเนินนโยบายเพื่อการปรับปรุงการ บริการในรูปแบบต่างๆ ให้สามารถตอบรับความต้องการและไลฟ์สไตล์ที่เปลี่ยนแปลงไปของผู้บริโภคยุคใหม่ เช่น ร้านสั่งอาหารแบบ Drive Thru และบริการส่งอาหารกลางวันแบบเร่งด่วน หรือ Lunch Express Delivery สำหรับในปี 2560 บริษัทพร้อมต่อยอดธุรกิจให้มีความครอบคลุมทั้งตลาดภายในประเทศและต่างประเทศ โดยเรามีเป้าหมายหลักในการก้าวสู่ความเป็นหนึ่ง ในผู้นำธุรกิจอาหารเครือข่ายรายสำคัญของภูมิภาคอาซียน

สุดท้ายนี้ ผมขอถือโอกาสนี้ในการแสดงความซาบซึ้งอย่างจริงใจต่อการให้ความสนับสนุนและความช่วยเหลือเกื้อกูลจากท่านผู้ถือหุ้น พันธมิตรทางธุรกิจ ผู้จัดหาวัตถุดิบคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัททั้งในส่วนธุรกิจโรงแรมและธุรกิจร้านอาหาร รวมถึงลูกค้าผู้มีอุปการะคุณทุกท่าน ผมเชื่อว่าความร่วมมือร่วมใจในการทำงานอย่างเต็มความสามารถจากทุกหน่วยงานจะสามารถนำ พาบริษัทไปสู่เป้าหมายและความสำเร็จในการขยายธุรกิจให้เติบโตมั่นคงต่อไปในอีกหลายปีข้างหน้า

สุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์
ประธานกรรมการ