IR Home IR Contact EN     TH
Email This   Print This 

News

การทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน เรื่องการเข้าทำสัญญาเช่าที่ดินของบริษัท เพลินฤดี จำกัด เพื่อพัฒนาโรงแรมโคซี่ เชียงใหม่

Backพฤษภาคม 10, 2561

Attachments

  • Attachment 1 (Size: 257,426 bytes)