IR Home IR Contact EN     TH
Email This   Print This 

News

CENTEL รับรางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านนักลงทุนสัมพันธ์ 2561

Backพฤศจิกายน 29, 2561

SET AWARD 2018 มอบรางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านนักลงทุนสัมพันธ์ ให้บมจ.โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา (CENTEL)

ดร.รณชิต มหัทธนะพฤทธิ์ (ที่ 2 จากซ้าย) รองประธานอาวุโส ฝ่ายการเงินและบริหาร บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน) รับมอบรางวัล “บริษัทจดทะเบียนด้านนักลงทุนสัมพันธ์ 2561” จากภากร ปิตธวัชชัย (ที่ 3 จากขวา) กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมี สันติ วิรยะรังสฤษฎ์ (ที่ 2 จากขวา), แมนพงศ์ เสนาณรงค์ (ซ้ายสุด) และชนิตร ชาญชัยณรงค์ (ขวาสุด) ร่วมแสดงความยินดี ณ หอประชุมศุกรีย์ แก้วเจริญ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ที่มา http://www.bangkokbiznews.com/