IR Home IR Contact EN     TH
Email This   Print This 

วิสัยทัศน์และพันธกิจ

ธุรกิจโรงแรม

วิสัยทัศน์
  • เราจะมุ่งมั่นที่จะก้าวสู่การเป็นกลุ่มโรงแรมของไทยที่ใหญ่ที่สุด ในระดับสากล
พันธกิจ
  • เราจะมุ่งมั่นในการมอบบริการที่เป็นเลิศ บนพื้นฐานของความเป็นมืออาชีพและความอบอุ่นจากทุก ๆ คนในเซ็นทารา ด้วยมาตรฐานการบริการในระดับสากล และ แฝงไว้ด้วยความอบอุ่นและเป็นกันเองอย่างครอบครัวไทยเพื่อสร้างประสบการณ์ที่น่าจดจำให้กับแขกทุกท่าน และบรรลุผลประกอบการที่เหนือกว่าคู่แข่งในตลาด
เป้าหมายในการดำเนินธุรกิจ

ได้กำหนดยุทธศาสตร์การเติบโตของธุรกิจในระยะ 5 ปี เพื่อให้โรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทาราก้าวขึ้นมีมีบทบาทที่โดดเด่นในระดับภูมิภาค ภายใต้กรอบการดำเนินธุรกิจดังนี้

  1. พัฒนาธุรกิจในตลาดเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มหาสมุทรอินเดีย และตะวันออกกลาง และขยายตลาดไปสู่เอเชียตะวันออก แอฟริกา และทะเล แคริบเบียน
  2. ขยายโอกาสทางธุรกิจใหม่ นอกเหนือจากโรงแรมและรีสอร์ท เพื่อยกระดับอุตสาหกรรมด้านธุรกิจบริการ
  3. พัฒนาเทคโนโลยีเพื่อรองรับกระบวนการดำเนินงานในการบริการให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

 

ธุรกิจอาหาร

วิสัยทัศน์
  • เป็นผู้นำในธุรกิจร้านอาหารเครือข่าย ในประเทศไทย และภูมิภาคอาเซียน
พันธกิจ
  • มุ่งเน้นการนำเสนอคุณภาพอาหาร และมาตรฐานการบริการที่ดีเลิศสร้างการเจริญเติบโตที่ยั่งยืน และความพึงพอใจมาสู่ผู้เกี่ยวข้องทางธุรกิจทุกคน
เป้าหมายในการดำเนินธุรกิจ

มีเป้าหมายที่จะเป็นผู้นำในธุรกิจอาหาร โดยการขยายสาขาของแบรนด์เดิมที่บริษัทมีอยู่ให้ครอบคลุมทั่วประเทศไทย เพื่อเป็นทางเลือกให้กับลูกค้าทั้งในเขตกรุงเทพฯ ปริมณฑล และต่างจังหวัด รวมทั้งการขยายธุรกิจออกสู่ต่างประเทศ โดยมุ่งเน้นการรักษามาตรฐานสินค้าให้อยู่ในระดับสูง และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆอยู่เสมอรวมถึงการเพิ่มแบรนด์ใหม่ๆเข้ามาใน Portfolio ของบริษัทฯ เพิ่มขีดความสามารถและความผูกพันของพนักงาน การบริหารลูกค้าเชิงประสบการณ์ เพื่อสร้างความพึงพอใจอันจะนำไปสู่การสร้างฐานลูกค้าที่แข็งแกร่ง เพื่อรักษาให้ลูกค้าคงอยู่และชื่นชมต่อการเข้ามารับบริการจาก แบรนด์ต่างๆ ของ CRG อย่างมั่นคงตลอดไปทั้งในระยะสั้นและระยะยาว

ค่านิยมองค์กร "I C.A.R.E"
ตามแนวปฎิบัติของกลุ่มเซ็นทรัล
I = Innovation สร้างสรรค์คิดสิ่งใหม่
เพราะเราใส่ใจ เราจึงสร้างสรรค์คิดสิ่งใหม่ เปิดกว้างสำหรับทุกโอกาสและความท้าทาย เพื่อการทำงานที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
C = Customer ใส่ใจในลูกค้า
เพราะเราใส่ใจ เราจึงมุ่งมั่นพัฒนาด้านการบริการสู่ความเป็นเลิศโดยมุ่งเน้นและใส่ใจลูกค้าเป็นสำคัญ
A = Alliance ก้าวหน้าทั้งกลุ่มธุรกิจ
เพราะเราใส่ใจ เราจึงเคารพคุณค่าความแตกต่างและทำงานร่วมกันเป็นทีมเพื่อความก้าวหน้าทั้งกลุ่มธุรกิจ
R = Relationship จิตผูกพันพึ่งพา
เพราะเราใส่ใจ เราจึงมีจิตผูกพันพึ่งพา กับทั้งเพื่อนพนักงาน คู่ค้าและสังคมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
E = Ethic มุ่งรักษาจริยธรรม
เพราะเราใส่ใจ เราจึงมุ่งรักษาจริยธรรม ในการดำเนินธุรกิจ